Băng cản nước Vinkems

Băng cản nước Vinkems được thiết kế dành cho các cấu trúc thủy lực

Băng cản nước Vinkems tăng độ bền cho các mối nối mở rộng hoặc xây dựng

Showing all 1 result