Chất quét lót

Chất quét lót được thi công trước khi thi công lớp màng chống thấm

Chất quét lót làm tăng khả năng bám dính của vật liệu chống thấm và bề mặt nền

Chất quét lót chống thấm với đặc tính thấm đẫm đều tốt, dễ thi công bằng cọ (chổi sơn)

Chất quét lót chống thấm có thể thi công lên bề mặt ẩm (nhưng không ướt)

Chất quét lót chống thấm kích hoạt sự bám dính tuyệt vời của vật liệu tạo khả năng bám dính tuyệt hảo cho các lớp sơn

 

Showing all 2 results