Chống thấm bể nước

Chống thấm bể nước là một trong những hạng mục quan trọng nhất.

Sau 1 thời gian sử dụng khả năng bị thấm, rò rỉ nước là điều không tránh khỏi.

Khi đó việc sửa chữa chống thấm là quá trình tốn thời gian, gây bất tiện cho sinh hoạt

Showing all 1 result