Chống thấm thẩm thấu

Chống thấm thẩm thấu là công nghệ chống thấm mới và hiện đại.

Chống thấm thẩm thấu hơn các công nghệ truyền thống như: dán màng, gốc xi măng, gốc PU

Chống thấm thẩm thấu có thể chống thấm thuận và nghịch được

Vật liệu chống thấm thẩm hấu là sự kết hợp của silicat chọn lọc và xi măng đặc chủng.

Showing all 2 results