Chống thấm xi măng

Chống thấm xi măng polymer là hỗn hợp 2 thành phần theo tỷ lệ nhất định

Chống thấm xi măng nên thời gian đóng rắn nhanh, bám dính tốt trên các loại vật liệu khác nhau

Chống thấm xi măng không chứa clorua, chống được môi trường và xâm thực muối

Showing all 12 results