Nhiệt điện Phú Mỹ 2-2

Nhiệt điện Phú Mỹ 2-2

Nhiệt điện Phú Mỹ 3

Nhiệt điện Phú Mỹ 3 Nhà máy Điện Phú Mỹ 3 với công suất 716,8 MW đã chính thức vận hành thương mại vào ngày 1-3 sau một thời gian...

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận...

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi là một tổ hợp thủy điện nằm trên sông La Ngà thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Nhà...

Nhiệt điện Ô Môn 1

Nhiệt điện Ô môn 1 Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1   Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)   Khách hàng: Tổng Công ty Lắp máy...

Công trình thủy điện Sesan 4

Công trình thủy điện SESAN 4 Công trình thủy điện SESAN 4 (được xây dựng trên sông Sê San, thuộc xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và...