MARIS POLYMER

Maris Polymer cung cấp các giải pháp riêng lẻ trên toàn thế giới

Tập trung vào dịch vụ và đổi mới là những giá trị mà Maris Polymer luôn hướng tới

Maris Polymer là một trong những nhà sản xuất phát triển nhanh nhất của màng chống thấm chất lỏng Polyurethane

Maris Polymer chứng minh sự dẫn đầu về công nghệ bằng cách cung cấp một loạt các giải pháp đặc biệt và các sản phẩm tùy chỉnh.

Showing all 10 results