SIKA

Sika là tập đoàn hoá chất của Thụy Sĩ chuyên sản xuất các loại sản phẩm hóa chất xây dựng

Sika phát triển những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của những dự án nghiêm ngặt

Sika cung cấp các sản phẩm không những sáng tạo và thân thiện môi trường mà giá thành tốt

Showing 1–16 of 117 results