Thanh trương nở

Thanh trương nở sử dụng cho mạch ngừng của bê tông.

Sản phẩm được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập nước thông qua các khớp của bê tông.

Thành phần Sodium Bentonit khi gặp nước sẽ tạo ra phản ứng trương nở. Sản phẩm sau khi trương nở sẽ tạo nên tấm đệm kín cản trở quá trình thấm nước.

Thanh trương nở có khả năng trương nở hiệu quả khi tiếp xúc với môi trường nước.

Showing all 5 results