VINKEMS

Vinkems được thành lập vào tháng 4 năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực hóa chất xây dựng

Vinkems luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và đúng các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành

Các sản phẩm phụ gia của Vinkems hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các dự án lớn

Showing 1–16 of 38 results